Danh mục: Tài nguyên

de thi hoc ki

15/03/2017

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNGGIỮA KỲ II- NĂM HỌC 2015- 2016 Môn : TOÁN 9 Thời gian: 90 phút (Không kề thời gian phát đề)  TUYEN TAP DE THI VAO 10+DA Câu 1 (2 điểm):                                                                                                       Giải phương trình và hệ phương trình sau: a) b) x2 – 5x + 6 = 0   Câu … Continue reading de thi hoc ki