Giới thiệu

Trường THCS Trực Thanh trực thuộc xã Trực Thanh; Là xã có tổng số dân là 5800 khẩu số hộ dân là 890 hộ chia thành 3 thôn. Xã có tổng diện tích là 4246 ha. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên trên 15 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành trường THCS Trực Thanh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. Trong những năm trước đây trường đạt nhiều thành tích được các cấp khen thưởng