Liên hệ

TRƯỜNG THCS Truc Thanh 

Địa chỉ:Trực Thanh -Trực Ninh- Nam Định
Điện thoại: 03503883268
Email: tructhanh.thcs@gmail.com